Prohlášení výrobce :

Plazmový generátor RPZ 14 je experimentální přístroj a není zdravotnický prostředek.